Kategorier
Aktuellt

ÅRSSTÄMMA 2016

Härmed inbjudes alla medlemmar till föreningens årsstämma som äger rum den 20 mars i Råssla Hembygdsgård. Fullständig inbjudan har ni fått vie e-post och ni hittar den även under Aktuellt i menyn.

Kategorier
Aktuellt

Bredbandsanslutning via fiber till Kungsskogen

Vårt område (Krokek kr:6) är klart för anslutning och grävningar kommer att starta innan sommaren enligt Norrköpings Vatten och Avfall.
Vill ni läsa mer, gå in på http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bredband/
Och har du inte gjort det ännu, anmäl ditt intresse på http://www.fibertillalla.se/.

Detaljer:
Infomöte i Råsslaskolan
Projektgruppen på Norrköping Vatten och Avfall, som är det företag som är ansvariga för Norrköpings Kommuns stadsnät, är klara med projektering av vårt område och har planerat att starta arbetet (grävandet) under vår/sensommar.
 
Antalet intresserade kommer inte att påverka start, de räknar med att komma en bra bit över 60% som tecknar avtal innan arbetet är klart.
Alla som tecknat avtal kommer att få hembesök under våren för att i detalj planera avlämningspunkt, grävande på egen tomt samt avlämning inne i huset. De räknar med att arbetet ska vara klart senast oktober/november.
 
Avtalet ska vara inlämnat senast 1 mars. Vill man nyttja marknadsbidraget från Bredbandsbolaget ska avtalet lämnas in senast 30 december. Avtalet går att teckna digitalt via Kommunens hemsida, http://www.norrkopingvattenavfall.se/bredband där det även finns mer information.
När det gäller avtalet behöver man inte fylla i antalet meter man önskar grävning på egen tomt, alla dessa detaljer berörs vid hembesöket.
 
De lämnar av i en switch med RJ45 (Ethernet) inne i huset (anslutning direkt ut på Internet, ej skyddad av brandvägg). De delar upp den levererade tjänsten i 3 nivåer;
1. Kommunen äger fibern
2. Telia sköter tekniken
3. Operatör (tjänsteleverantör) levererar tjänsten
 
Man kan välja valfri operatör bland de som finns tillgängliga, information om dessa och vilka tjänster de erbjuder finns på www.Qmarket.se
Man kan välja olika operatörer på bredband, TV och telefoni. Det finns en del att tänka på vad gäller placering av avlämning inne i huset beroende på vilka tjänster man planerar att nyttja. Ska man ex. teckna TV-abonnemang via bredbandet är det rekommenderbart att ansluta TV/box med kabel och inte trådlöst för att få bästa kvalité och utnyttjande.
 
Priser:
Stadsnät: 19 000kr
Endast Bredbandsbolaget erbjuder marknadsbidrag och det är i nuläget på 4000kr, detta kräver dock tecknande av bredband + TV från dem och en bindningstid på 24 månader.
Vill man bara ha bredband finns det andra alternativ som på lång sikt (24 mån) blir billigare.
Grävande på egen tomt i samband med att arbetet pågår kostar 140 kr per meter inkl. moms.

Kategorier
Aktuellt

Kräftskiva 2015

Vi hade vår traditionella kräftskiva på vår strand lördagen den 22 augusti.

Kategorier
Aktuellt

Sommar-kickoff 2015

Årets sommar-kick blev inställd pga. regn.

Kategorier
Aktuellt

Årsstämma 2015

Den 22 mars hölls årsstämman i Råssla Hembygdsgård. Protokoll från denna hittar ni under länken protokoll.

Kategorier
Aktuellt

Viktig information om vårt samarbete med Lösings Häraldsallmänning

Kungsskogens Samfällighetsförening och Lösings Häradsallmänning har kommit överens om ett närmare samarbete för att tillmötesgå våra medlemmars önskemål om diverse åtgärder på allmänningens mark.
David Ring (Kungskogsvägen 40) är Kungsskogens Samfällighetsförenings kontaktperson mot Lösings Häradsallmänning. Detta innebär att det är David som är den som sammanställer alla medlemmars önskemål om att fälla träd, klippa sly etc. på allmänningens mark som gränsar till våra tomter inom föreningen.
Man ska alltså som medlem INTE kontakta Lösings direkt utan informera David som sammanställer våra önskemål och tar dessa med Lösings Häradsallmänning. Det är viktigt att vi sköter detta samarbete bra och Lösings är välvilliga till att vi underhåller vår skog så länge som vi sköter vårt åtagande och skyldigheter.
Av den anledningen är det också viktigt att vi inte slänger ris och sly efter fällning och/eller röjning på allmänningens mark utan att det forslas bort, exempelvis till returpunkten. Detta för att vårt samarbete ska bli långsiktigt! Vi har haft problem med detta framförallt på Kungsskogsvägen mot Bråviken.
Om ni har önskemål om att fälla träd inom området ska dessa skickas till David via e-post och hans e-postadress hittar ni i stämmoprotokollet från årsstämman 2014. Det går också att mejla styrelsen på info@kungsskogen.org för att få mer information.