Kategorier
Aktuellt

Uppdaterad status stranden

Nu har det hänt ännu mer – efter ett tufft arbetspass även i söndags så är stranden ännu finare!

Nytt tralldäck från uteplatsen ut till piren bredvid nya bryggan i samma nivå
Ny ”stationär” grill (skänkt av medlem) vid piren ned mot stranden
Nytt tralldäck innanför staketet (bästa kvällssolen!) med sittgrupp och bord

Bryggan blir klar denna vecka förhoppningsvis och sedan kommer vi efter midsommar byta ut trallen utanför sjöbodarna.

Nu behöver vi hjälp av alla medlemmar att köra upp skräp till Returpunkten. Allt är uppburet till parkeringen så när ni har lite tid över får ni gärna åka förbi och hämta det ni kan och åka och slänga! 😁

Kategorier
Aktuellt

Stranden 100%

Tack till alla som var med idag och gjorde stranden fin – nu är vi redo för sommaren!

Kategorier
Aktuellt

Status stranden dag 3

Kategorier
Aktuellt

Status stranden efter dag 2

Nu börjar vi se en brygga 👍🏽

Kategorier
Aktuellt

Byggarbete på stranden

Måndag den 10 juni startar byggarbetet på stranden med den nya bryggan.

Kategorier
Aktuellt

Städdag/Kickoff på stranden 15 juni

Lördag den 15 juni samlas vi på vår strandanläggning för att fixa iordning den inför sommaren.

Vi ses kl. 10.00 på stranden.

Sedan avslutar vi med Knytkalas på eftermiddag/kväll!

Niklas & Fia, Badhuskommitten

Kategorier
Aktuellt

Protokoll från årsstämman 2024

Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på sidan för protokoll!

Kategorier
Aktuellt

Årsstämma 2024-03-24

Föreningen håller årsstämma 2024-03-24 kl 15 i Råssla hembygdsgård.

Föreningen bjuder på lättare förtäring och dryck efter mötet.

Meddela gärna ditt deltagande som svar på detta e-brev.

Deltagande kan ske genom skriftlig fullmakt till annan medlem.

Det har inte inkommit några motioner i tid till årsmötet.

Dagordning enligt följande:

1.      Stämman öppnas och dagordningen fastställs.

2.      Val av ordförande för stämman

3.      Val av sekreterare och två justeringsmän

4.      Upprop av närvarande fastighetsägare.

5.      Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6.      Styrelsens förvaltningsberättelse

7.      Fastställande av balans och resultaträkning

8.      Revisorernas berättelse

9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.     Fastställande av årsavgift till föreningen och för badhytt.

11.     Fastställande av arvoden.

12.     Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

13.     Val av ordförande i föreningen för ett år.

14.     Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.     Val av revisorer och suppleanter.

16.     Val av badhuskommitté.

17.     Val av VA-chef

18.     Val av valberedning

19.     Strandanläggningen inkl styrelsens förslag till ekonomi för denna

20.     Inkomna motioner

21.     Information om drift och förvaltning av vårt VA-system

22.     Publicering av stämmoprotokollet

23.     Övrigt

24.     Avslutning

Resultaträkning 2023

Balansräkning 2023-12-31

Verksamhetsberättelse 2023

Föreslagen budget 2024

Protokoll årsstämma 2024

Kategorier
Aktuellt

Dörren till stranden lagad!

Nu går det att låsa dörren till vår strand igen 👍🏽

Kategorier
Aktuellt

Stranden iordningställd

Tack alla som var med igår på vår trevliga strand-kickoff!

Så här fin var det längesedan stranden var – bra jobbat allihopa😁

Och så har vi även gjort en extra infart till parkeringen så det går att ställa 1-2 bilar på andra sidan stenhögen. Observera att det krävs en lite högre bil för att kunna köra in, infarten är brant.