Protokoll

Här hittar du protokoll från styrelsemöten samt föreningens årsstämmor.
Protokollen är i PDF-format som du läser med Adobe Acrobat.

Protokoll från styrelsemöten:

Styrelsemöte 20240324

Årsstämma 20240324

Styrelsemöte 20240226

Styrelsemöte 20231024

Styrelsemöte 20230621

Styrelsemöte 20230326

Styrelsemöte 20230209

Styrelsemöte 20230110

Styrelsemöte 20221025

Styrelsemöte 20220829

Styrelsemöte 20220611

Styrelsemöte 20220110

Styrelsemöte 20211011
Styrelsemöte 20210612
Styrelsemöte 20210127
Styrelsemöte 20200923
Konstituerande protokoll 20200613
Styrelsemöte 20200127
Styrelsemöte 20191007
Styrelsemöte 20190610
Styrelsemöte 20190525
Styrelsemöte 20190325
Konstituerande_protokoll 20181028
Styrelsemöte 20181008
Styrelsemöte 20180910
Konstituerande_protokoll 20180324

Protokoll från årsstämmor:

Kungsskogen årsstämma 2024

Kungsskogen årsstämma 2023

Stämmoprotokoll årsstämma 2022

Stämmoprotokoll årsstämma 2021
Övriga dokument från stämman (se inbjudan)
Stämmoprotokoll årsstämma 2020
Förvaltningsberättelse 2019
Ekonomisk redovisning för räkenskapsår 2019:
Balansrapport 2019
Resultatrapport 2019

Stämmoprotokoll årsstämma 2019
Förvaltningsberättelse 2018
Budget för Kungsskogens samfällighetsförening 2019
Ekonomisk redovisning för räkenskapsår 2018:
Balansrapport_Period 201812
Resultatrapport_Period201812

Protokoll från extrastämma den 28 oktober 2018

Stämmoprotokoll Årsstämma i Kungsskogen 2018
Förvaltningsberättelse 2017
Budget för Kungsskogens samfällighetsförening 2018
Ekonomisk redovisning för räkenskapsår 2017:
Balansrapport Bokslut 201712
Resultatrapport Bokslut 201712

Protokoll från extrastämma den 22 maj 2017

Stämmoprotokoll ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGEN 2017, Förvaltningsberättelse för 2016
Budget för Kungsskogens Samfällighetsförening 2017
Ekonomisk redovisning för räkenskapsår 2016:
Balansrapport Bokslut 201612
Resultatrapport Bokslut 201612

Stämmoprotokoll ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGEN 2016, Förvaltningsberättelse räkenskapsår 2015, Budget för 2016
Ekonomisk redovisning för räkenskapsår 2015:
Balansrapport
Resultatrapport

Stämmoprotokoll 2015, Förvaltningsberättelse räkenskapsår 2014, Budget för 2015
Ekonomisk redovisning för räkenskapsår 2014:
Balansrapport
Resultatrapport

Stämmoprotokoll 2014, Förvaltningsberättelse räkenskapsår 2013

Stämmoprotokoll 2013, Förvaltningsberättelse 2013

Stämmoprotokoll från extrastämma 2012

Stämmoprotokoll 2012, Förvaltningsberättelse 2012

Stämmoprotokoll 2011, Förvaltningsberättelse 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

saknas digital kopia från årsstämman 1998

1997

saknas digitala kopior från tidigare årsstämmor