Bilder

Här hittar du bilder från våra årliga fester och annat rörande Kungsskogen.

Bilder från stranden 2024

Bilder från stranden 2023

Bilder från stranden 2022

Bilder från Kungsskogens kräftskiva 2016

Bilder från sommar-kickoff 2016

Bilder från Kungsskogens kräftskiva 2015

Bilder från Kungsskogens kräftskiva 2014

Bilder från sommar-kickoff 2014

Bilder från föreningens 50-årsjubileum 2014

Bilder från Kungsskogens kräftskiva 2013

Bilder från sommar-kickoff 2013

Bilder från stranden under och efter renoveringsarbeten 2013

Äldre bilder:

Kräftskiva 2012

Sommar-kickoff 2012

Sommar-kickoff 2011

Renovering stranden 2010-2011

Stranden 2009

Årsstämma 2009

Stranden 2008

Sommarkickoff 2008

Kräftskiva 2007

Sommarkickoff 2007

Årsstämma 2007

Kräftskiva 2006

Sommarkickoff 2006

Årsstämma 2006

Kräftskiva 2005

Bastuinvigning 2005

Sommarkickoff 2005

Bilder på stranden

Årsstämma 2005

Skador efter stormen januari 2005

Kräftskiva 2004

Kräftskiva 2003

Sommarkickoff 2003

Årsstämma 2003

Kräftskiva 2002