ORDNINGSREGLER FÖR VÅR STRANDANLÄGGNING

GENERELLT
• Enbart medlemmar i Kungsskogens Samfällighetsförening äger tillträde till vår strandanläggning. Innebär att ev. hyresgäster i fastigheterna INTE har tillträde till vår strand.
• Ta med allt skräp hem.
• Kasta inget skräp i vattnet.
• Lämna inte kvar brandfarliga vätskor.
• Lämna aldrig glöd kvar på grillen.
• Ställ aldrig brinnande marschaller eller andra typer av ljus direkt på borden eller någon av trallarna (ta en spillbit och ställ dem på)
• Den som äger nyckeln till anläggningen ansvarar för de skador som kan uppstå vid privata fester.

BADET
• Dyk aldrig från kanten
• Lek aldrig med livräddningsbojen
• Fäll upp stegen innan du lämnar stranden

BASTUN
• Lägg alltid in ny ved under lavarna efter avslutad bastu.
• Kontrollera och se till glöden innan du lämnar bastun.
• Sopa rent bastugolvet efter avslutad bastu.

Vi önskar alla en underbar vistelse på stranden och det är vår förhoppning att vi gemensamt ser till att vår utrustning inte förstörs.

Hälsningar
Badhuskommittén i Kungsskogens Samfällighetsförening