Information till dig som medlem i Kungsskogens Samfällighetsförening

Kväll på vår strand

Vi hälsar alla nyinflyttade medlemmar välkomna!
På denna sida kan ni läsa om Kungsskogens historia och de sommar-aktiviteter vi hittar på på vår fina strand. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om ni undrar över något!

Labbrapport om kvalitén på vårt dricksvatten
För detaljer hänvisas till protokoll från årsstämman 2015.

Viktig information om vårt samarbete med Lösings Häraldsallmänning
Kungsskogens Samfällighetsförening och Lösings Häradsallmänning har kommit överens om ett närmare samarbete för att tillmötesgå våra medlemmars önskemål om diverse åtgärder på allmänningens mark.

Kungsskogens Samfällighetsförenings har idag ingen utpekad kontaktperson mot Lösings Häradsallmänning så ta kontakt med styrelsen om ni har några frågor eller vill kontakta Lösings för att få tillstånd att fälla träd så får du kontaktuppgifter till dem.

Klippa sly, rensa ogräs och hålla ordning i skogen runt omkring din tomt är fullt tillåtet men önskas större träd fällas på allmänningen bör kontakt tas med Lösings innan det utförs. Det är viktigt att vi sköter detta samarbete bra och Lösings är välvilliga till att vi underhåller vår skog så länge som vi sköter vårt åtagande och skyldigheter.
Av den anledningen är det också viktigt att vi inte slänger ris och sly efter fällning och/eller röjning på allmänningens mark utan att det forslas bort, exempelvis till Returpunkten.
Detta för att vårt samarbete ska bli långsiktigt!

Vår strand
Samfälligheten har en underbar strand vid Bråviken som Lösings Häradsallmänning låter oss disponera. Sommaren 2009 målade vi om badhytterna och bytte färg och i juni 2018 var det dags att måla på nytt, ni kan beskåda hur det blev på bilderna under länken Stranden i menyn!
Under 2013 reparerade vi vår strandanläggning efter de skador som höst- och vinterstormarna 2011 orsakade och har nu en mycket mer hållbar konstruktion som vi hoppas ska hålla i många år.
Under 2024 byggdes en ny brygga samt så anlades nya tralldäck.

På stranden har vi en vedeldad bastu som färdigställdes av medlemmarna under 2005. Både strand och bastu är till för alla medlemmar, nyckel skall finnas hos samtliga fastighetsägare, om inte kan styrelsen ordna en nyckel till självkostnadspris.

Stranden behöver löpande underhållas och renoveras efter årstidernas härjningar och sommarens brännande sol, detta samordnas av badhuskommittén.
Aktuellt varje år är en städdag i början av juni som avslutas med sommar-kickoff och knytis på stranden.

På vår strandanläggning har vi 14 st. badhytter som vi hyr ut på årsbasis till en ringa penning. Vi får ofta förfrågningar om det finns hytter lediga men vi har aldrig några lediga. Därför ber vi de fastighetsägare som hyr en hytt i dag och inte använder den att lämna tillbaka den till styrelsen så att den kan komma till användning!
Det är även möjligt att dela badhytt med en annan fastighetsägare i föreningen och det är några medlemmar som gör så idag, då samsas man om nyttjande och betalning.

Viktigt att veta om badhytterna:

Badhytten följer inte fastighetsägandet, då en fastighet säljs går badhytten tillbaka till föreningen och badhuskommittén fördelar ut den efter turordningslista.

Styrelsen hoppas att flera skall utnyttja vår fina strand och bastu till bad och solande, det finns ett litet vedförråd till bastun – kom ihåg att fylla på det efter nyttjande!

Även samvaro på stranden i form av kvällsaktiviteter förekommer, bl.a. i samband med sommar-kickoff och kräftskiva. Vilka datum dessa infaller publiceras här på hemsidan varje år. Det sätts även upp en särskild kallelse på anslagstavlan på Kungsskogsvägen.

Även samvaro i privat regi förekommer och är tillåten.

Det är viktigt att det inte skräpas ner på stranden eller i bastun och att man städar efter sig, det är på allas ansvar att hålla rent och snyggt för allas trevnad.

Ordningsregler för vår strandanläggning

Badhuskommittén 2024

Niklas Hörnestam och Sofia Idbrant

Styrelsen 2024

Martin Henriksson, Monica Lingebrand, Jenny Ryman, Mats Sandström, Mats Röjgård, Kenneth Nilsson och Urban Rickne

Föreningens bakgrund

Klicka här för att läsa historian om Kungsskogens Samfällighet!