Styrelsen

Under verksamhetsåret 2024 består styrelsen av följande medlemmar:

  • Ordförande: Martin Henriksson
  • Ordinarie ledamot: Monica Lingebrand
  • Ordinarie ledamot: Jenny Ryman
  • Ordinarie ledamot: Mats Röjgård
  • Ordinarie ledamot: Mats Sandström
  • Suppleant: Kenneth Nilsson
  • Suppleant: Urban Rickne
  • V/A-chef: Kenneth Nilsson
  • Valberedning:
   • Staffan Lennermark
   • Ulrik Forslund
  • Badhuskommitté:
   • Niklas Hörnestam
   • Sofia Idbrant
  • Webmaster: Niklas Hörnestam