Kontaktlista

Felanmälan

Vid eventuella fel på vatten eller avloppsnätet eller andra gemensamma anläggningar kontakta någon i styrelsen:

  • I första hand: VA-Chef Kenneth Nilsson 072-388 69 29
  • I andra hand: Ordförande Martin Henriksson 070-085 08 71
  • I tredje hand: Sekreterare Mats Röjgård 070-471 00 17
  • I fjärde hand: vice ordförande Mats Sandström 073-518 4690

eller övriga styrelseledamöter.