Stranden

Stranden

Föreningen disponerar en strandremsa vid Bråvikens strand, där vi kan bada och njuta varma sommardagar. Vid denna strandremsa har vi byggt en anläggning innehållande 14 badhytter, vedeldad bastu samt badbrygga och badstrand. Badhytterna hyr samfälligheten ut till fastighetsägarna.

För att hålla snyggt och trivsamt brukar vi träffas i början av sommaren för att röja och snygga upp efter vinters härjningar. Det hela avslutas med grillfest på stranden. Vi avslutar även sommaren med att ha en kräftskiva på stranden. Var och en tar med det han vill ha för sin egen del. Om tillfälle ges underhåller kunniga medlemmar under kvällen.

Stranden iordningställdes genom utfyllnad av vägbanken, uppbyggnad av badhytter och plank. Det arbetet påbörjades först 1968, när underhandlingar med flera myndigheter gjorts och de gett sitt tillstånd. Vid ett flertal tillfällen genom åren har vinterstormar tärt på stranden, varför kompletteringar, förstärkningar och ombyggnader har varit nödvändiga.

Ordningsregler för vår strandanläggning

Bilder på stranden:

2024
2023
2022
2013
2011
2009
2008
äldre bilder