Kategorier
Aktuellt

Årsstämma 2024-03-24

Föreningen håller årsstämma 2024-03-24 kl 15 i Råssla hembygdsgård.

Föreningen bjuder på lättare förtäring och dryck efter mötet.

Meddela gärna ditt deltagande som svar på detta e-brev.

Deltagande kan ske genom skriftlig fullmakt till annan medlem.

Det har inte inkommit några motioner i tid till årsmötet.

Dagordning enligt följande:

1.      Stämman öppnas och dagordningen fastställs.

2.      Val av ordförande för stämman

3.      Val av sekreterare och två justeringsmän

4.      Upprop av närvarande fastighetsägare.

5.      Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6.      Styrelsens förvaltningsberättelse

7.      Fastställande av balans och resultaträkning

8.      Revisorernas berättelse

9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.     Fastställande av årsavgift till föreningen och för badhytt.

11.     Fastställande av arvoden.

12.     Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

13.     Val av ordförande i föreningen för ett år.

14.     Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.     Val av revisorer och suppleanter.

16.     Val av badhuskommitté.

17.     Val av VA-chef

18.     Val av valberedning

19.     Strandanläggningen inkl styrelsens förslag till ekonomi för denna

20.     Inkomna motioner

21.     Information om drift och förvaltning av vårt VA-system

22.     Publicering av stämmoprotokollet

23.     Övrigt

24.     Avslutning

Resultaträkning 2023

Balansräkning 2023-12-31

Verksamhetsberättelse 2023

Föreslagen budget 2024

Protokoll årsstämma 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.