Viktig information till medlemmarna i Kungsskogens samfällighetsförening april-2019

Hej kära medlemmar i Kungsskogen, vi i styrelsen vill uppmärksamma er alla på att vi fortfarande har ett gemensamt ansvar för vatten, avlopp och stranden. Vi har under flera år noterat ett minskat intresse för att engagera sig i föreningen. Detta kanske beror på att alla inte inser vikten i att ha en fungerande styrelse som kan hantera vårt vatten- och avloppssystem.

Nu behövs allas hjälp!

Vi kommer till kommande verksamhetsår inte kunna tillsätta en arbetande styrelse utan er hjälp. Vi har i dagsläget ingen valberedning och vi har minst tre vakanta styrelseposter (bland annat ordförande och sekreterare).

För att vi ska kunna få en fungerande styrelse på plats vid årsstämman har styrelsen därför valt att skjuta på årsstämman fram till lördagen den 25 maj. Vi tänker oss då att vi kombinerar fixardag och gör fint på stranden, äter en god bit mat samt genomför själva årsstämman, se separat kallelse!

Inbjudan sommarkickoff 2019
Kallelse till årsstämman kommer inom kort.

Styrelsen har några centrala uppgifter framför sig som är av absolut största vikt för alla 43 fastighetsägare i Kungsskogen. Det innefattar bland annat att fortsätta diskussionerna med kommunen gällande övertagandet av vårt vatten- och avloppssystem. Då skulle framtidens styrelse enbart behöva hantera och sköta om vår gemensamma strandanläggning.

Nu har ni alla medlemmar i Kungsskogen drygt en månad på er att prata med varandra och/eller själva fundera på om ni kan tänka er att engagera er i styrelsen under något år för att se till att underhålla och utveckla vår gemensamma anläggning och långsiktigt se till att våra fastigheter behåller värdet.

Hör av er så snart som möjligt till ordförande Anders Häggkvist på telefon 0723199096 eller till qvarseboanders@hotmail.com

 

Med vänliga hälsningar från Kungsskogens samfällighets styrelse genom Anders Häggkvist