Inbjudan Årsstämma 2018

Kungsskogens Samfällighetsförening kallar till

Årsstämma 2018

Plats: Råssla Hembygdsgård

Datum: lördag 24 mars

Tid: 15.00

Dagordning för årsmötet samt styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultatrapport för 2017 samt budget för 2018 hittar ni  på nedanstående länkar.

Alla medlemmar som anmält sin e-postadress till styrelsen kommer att få kallelsen i sin helhet med ovanstående bilagor på e-post.

Frågor som önskas behandlas på årsstämman skall skickas till styrelsen senast en vecka innan.

Efter årsstämman bjuds det på förtäring och fest enligt våra trevliga traditioner.

Välkomna!

Styrelsen

OBS! Om du inte kan närvara och vill vara med och besluta i någon fråga, glöm ej att lämna fullmakt till grannen som skall närvara. DS.