Inbjudan extrastämma 22 maj 2017

Kungsskogens Samfällighetsförening kallar till

Extrastämma 2017

  • Plats: Kungsskogens anslagstavla
  • Datum: måndag 22 maj
  • Tid: 19.00

Styrelsen kallar till en extrastämma för ett extra fyllnadsval av styrelseledamot.

Välkomna!

Styrelsen

Om du inte kan närvara och vill vara med och besluta i någon fråga, glöm ej att lämna fullmakt till grannen som skall närvara.

 

Dagordning 

  1. Stämman öppnas och dagordningen fastställs.
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Val av sekreterare och två justeringsmän
  4. Upprop av närvarande fastighetsägare.
  5. Fyllnadsval av styrelseledamot
  6. Publicering av stämmoprotokollet
  7. Avslutning