Inbjudan extrastämma 28 oktober 2018

Kungsskogens Samfällighetsförening kallar till

Extrastämma 2018

Plats: Krokeks Hembygdsgård

Datum: söndag 28 oktober

Tid: 10.00

Styrelsen kallar till en extrastämma för ett extra fyllnadsval av styrelseledamot. Nuvarande ledamot, David Ring, kommer att avgå av personliga skäl.

Välkomna!

Styrelsen

PS. Om du inte kan närvara och vill vara med och besluta i någon fråga, glöm ej att lämna fullmakt till grannen som skall närvara. DS.

Dagordning 

  1. Stämman öppnas och dagordningen fastställs.
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Val av sekreterare och två justeringsmän
  4. Upprop av närvarande fastighetsägare
  5. Fyllnadsval av styrelseledamot
  6. Kort information om dialogen med Nodra
    (fd. Norrköping Vatten & Avlopp) om vårt VA
  7. Publicering av stämmoprotokollet
  8. Avslutning