Protokoll från årsstämma 2018

Nu finns samtliga dokument från årsstämman för räkenskapsår 2017 publicerade under sidan protokoll.