Äldre bilder

Här hittar du bilder från våra
årliga fester och annat rörande Kungsskogen.

Bilder på
stranden 2013

Kräftskiva 2012

Sommar-kickoff
2012

Sommar-kickoff
2011

Renovering
stranden 2010-2011

Stranden
2009

Årsstämma 2009

Stranden
2008

Sommarkickoff 2008

Kräftskiva
2007

Sommarkickoff 2007

Årsstämma
2007

Kräftskiva
2006

Sommarkickoff 2006

Årsstämma
2006

Kräftskiva
2005

Bastuinvigning 2005

Sommarkickoff 2005

Bilder på
stranden

Årsstämma
2005

Skador efter stormen januari 2005

Kräftskiva 2004

Kräftskiva 2003

Sommarkickoff 2003

Årsstämma 2003

Kräftskiva 2002