Jubileum 2014

Kungsskogens Samfällighetsförening fyllde 50 år 2014
Detta firades genom att föreningen bjöd in till 50-årsjubileum lördagen den 24 maj på Villa Solliden. Det blev en mycket trevlig tillställning med god mat, god dryck och mycket sång och skratt.
Ett stort tack vill vi rikta till Festkommitten för en förträffligt planerad och utförd fest!

Ett stort tack även till Sune Carlsson för hans arbete med den fina jubileumsskriften som han har producerat till jubileumet i vilket hela föreningens och områdets historia finns berättad.
Ni hittar länk till skriften (laddas hem som en pdf) i menyn.

Bilder från 50-årsjubileumsfesten 2014