Kategorier
Aktuellt

Årsstämma 2024-03-24

Föreningen håller årsstämma 2024-03-24 kl 15 i Råssla hembygdsgård.

Föreningen bjuder på lättare förtäring och dryck efter mötet.

Meddela gärna ditt deltagande som svar på detta e-brev.

Deltagande kan ske genom skriftlig fullmakt till annan medlem.

Det har inte inkommit några motioner i tid till årsmötet.

Dagordning enligt följande:

1.      Stämman öppnas och dagordningen fastställs.

2.      Val av ordförande för stämman

3.      Val av sekreterare och två justeringsmän

4.      Upprop av närvarande fastighetsägare.

5.      Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6.      Styrelsens förvaltningsberättelse

7.      Fastställande av balans och resultaträkning

8.      Revisorernas berättelse

9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.     Fastställande av årsavgift till föreningen och för badhytt.

11.     Fastställande av arvoden.

12.     Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

13.     Val av ordförande i föreningen för ett år.

14.     Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.     Val av revisorer och suppleanter.

16.     Val av badhuskommitté.

17.     Val av VA-chef

18.     Val av valberedning

19.     Strandanläggningen inkl styrelsens förslag till ekonomi för denna

20.     Inkomna motioner

21.     Information om drift och förvaltning av vårt VA-system

22.     Publicering av stämmoprotokollet

23.     Övrigt

24.     Avslutning

Resultaträkning 2023

Balansräkning 2023-12-31

Verksamhetsberättelse 2023

Föreslagen budget 2024

Protokoll årsstämma 2024

Kategorier
Aktuellt

Årsstämma 2023

Kungsskogens samfällighetsförening höll årsstämma 2023-03-26 kl 15:00 i Råssla hembygdsgård.

Nedan finns material och protokoll från årsstämman.

Protokoll

Filer till årsstämman:

Resultatrapport

Balansrapport

Verksamhetsberättelse

Budget 2023

Styrelsens förslag på ekonomi för strandanläggningen

Kategorier
Aktuellt

Protokoll Årsstämman 2022

Öppnas här.
Kategorier
Aktuellt

Kallelse till årsstämma 2022

Föreningen håller årsstämma 2022-06-11 kl 11 på Oscarshälls café. Sedvanliga årmötesförhandlingar. Dokument till mötet kommer upp i slutet av maj här. Resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse.

Kategorier
Aktuellt

Årsstämma 2020, 13:e juni på Sjöstugan, lösning med tillräckliga avstånd

Nu har vi funnit en lösning som uppfyller tidens krav. Lördag 13:e juni kl 11 på Sjöstugans uteplatser hålls årsstämman. Se kallelse. Verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport.

Kategorier
Aktuellt

Årsstämma 2020 den 22 mars kl 15 – FLYTTAS!

Uppdaterad information från styrelsen ang. årsstämman:

2020-03-19
Styrelsen har idag ändrat tidigare beslut och inställer årsmötet den 22 mars med hänsyn till rådande läge.
Vi följer utvecklingen och återkommer när det är läge att hålla årsmötet.
Med vänlig hälsning
Staffan Lennermark ordf.

Inbjudan

Resultatrapport 2019

Balansrapport 2019

Versamhetsberättelse 2019

Kategorier
Aktuellt

Kräftskiva lördag 17 aug

Boka kvällen 17:e augusti för en kräftskiva med trevliga grannar.

Inbjudan

Kategorier
Aktuellt

Protokoll årsstämma 2019

Nu finns protokollet publicerat på sidan protokoll.

/Mats Röjgård, sekreterare