Kategorier
Aktuellt

Städdag/Kickoff på stranden 15 juni

Lördag den 15 juni samlas vi på vår strandanläggning för att fixa iordning den inför sommaren.

Vi ses kl. 10.00 på stranden.

Sedan avslutar vi med Knytkalas på eftermiddag/kväll!

Niklas & Fia, Badhuskommitten

Kategorier
Aktuellt

Protokoll från årsstämman 2024

Nu finns protokollet från årsstämman publicerat på sidan för protokoll!

Kategorier
Aktuellt

Årsstämma 2024-03-24

Föreningen håller årsstämma 2024-03-24 kl 15 i Råssla hembygdsgård.

Föreningen bjuder på lättare förtäring och dryck efter mötet.

Meddela gärna ditt deltagande som svar på detta e-brev.

Deltagande kan ske genom skriftlig fullmakt till annan medlem.

Det har inte inkommit några motioner i tid till årsmötet.

Dagordning enligt följande:

1.      Stämman öppnas och dagordningen fastställs.

2.      Val av ordförande för stämman

3.      Val av sekreterare och två justeringsmän

4.      Upprop av närvarande fastighetsägare.

5.      Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6.      Styrelsens förvaltningsberättelse

7.      Fastställande av balans och resultaträkning

8.      Revisorernas berättelse

9.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.     Fastställande av årsavgift till föreningen och för badhytt.

11.     Fastställande av arvoden.

12.     Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.

13.     Val av ordförande i föreningen för ett år.

14.     Val av styrelseledamöter och suppleanter.

15.     Val av revisorer och suppleanter.

16.     Val av badhuskommitté.

17.     Val av VA-chef

18.     Val av valberedning

19.     Strandanläggningen inkl styrelsens förslag till ekonomi för denna

20.     Inkomna motioner

21.     Information om drift och förvaltning av vårt VA-system

22.     Publicering av stämmoprotokollet

23.     Övrigt

24.     Avslutning

Resultaträkning 2023

Balansräkning 2023-12-31

Verksamhetsberättelse 2023

Föreslagen budget 2024

Protokoll årsstämma 2024

Kategorier
Aktuellt

Dörren till stranden lagad!

Nu går det att låsa dörren till vår strand igen 👍🏽

Kategorier
Aktuellt

Stranden iordningställd

Tack alla som var med igår på vår trevliga strand-kickoff!

Så här fin var det längesedan stranden var – bra jobbat allihopa😁

Och så har vi även gjort en extra infart till parkeringen så det går att ställa 1-2 bilar på andra sidan stenhögen. Observera att det krävs en lite högre bil för att kunna köra in, infarten är brant.

Kategorier
Aktuellt

Städdag på stranden och sommar kick-off!

Inbjudan till

Städdag – sommarkick-off 2023

Städning och iordningställande av vår strandanläggning.

Lördag den 10 juni klockan 11.00

Vi städar upp strandanläggningen, klipper gräs och rensar ogräs.
Sedan kör vi knytis på kvällen med start kl. 18.00!

Välkomna till en trevlig dag & kväll!

Badhuskommittén

Kategorier
Aktuellt

Bastudörren lagad!

Nu är gångjärnet på dörren till bastun lagad – fritt fram att basta igen 😎👍🏽

Härlig dag på stranden ☀️

Kategorier
Aktuellt

Bastudörren på stranden trasig!

Övre gångjärnet på bastudörren är trasigt så hela bastudörren är lös.

Var försiktiga om ni öppnar dörren så ni inte får den över er.

Den kommer att lagas så fort vi hinner.

Kategorier
Aktuellt

Årsstämma 2023

Kungsskogens samfällighetsförening höll årsstämma 2023-03-26 kl 15:00 i Råssla hembygdsgård.

Nedan finns material och protokoll från årsstämman.

Protokoll

Filer till årsstämman:

Resultatrapport

Balansrapport

Verksamhetsberättelse

Budget 2023

Styrelsens förslag på ekonomi för strandanläggningen

Kategorier
Aktuellt

Protokoll Årsstämman 2022

Öppnas här.