Kategorier
Aktuellt

Städdag på stranden och sommar kick-off!

Inbjudan till

Städdag – sommarkick-off 2023

Städning och iordningställande av vår strandanläggning.

Lördag den 10 juni klockan 11.00

Vi städar upp strandanläggningen, klipper gräs och rensar ogräs.
Sedan kör vi knytis på kvällen med start kl. 18.00!

Välkomna till en trevlig dag & kväll!

Badhuskommittén

Kategorier
Aktuellt

Protokoll från årsstämman 2020

Nu är protokollet från årsstämman 2020 justerat och publicerat här på hemsidan under länken ”Protokoll” ovan.

Kategorier
Aktuellt

Rapport från stranden

Nu är alla hål utmed stockarna igenfyllda, ett stort tack till alla som hjälpt till!

Nu återstår det bara att rensa lite ogräs och kratta i ordning stranden.

Vill passa på att påminna alla att ta upp badstegen innan ni lämnar stranden så håller den längre 🙂

Kategorier
Aktuellt

Årsstämman 2020

I lördags hade vi vår årsstämma i vackert väder på restaurang Sjöstugan.

Protokoll publiceras här på hemsidan så snart det är justerat.

Kategorier
Aktuellt

Vår strandanläggning och arbetsdag

Vi brukar ju varje år bjuda in till en arbetsdag på vår strandanläggning för att fixa till den inför sommaren. Under rådande omständigheter så har vi bestämt att inte göra det i år, dock finns det ju alltid ett behov av lite arbete där och i år är det behovet större än vanligt.

Det höga vattenståndet vi haft under höst och vinter (ni kan se bilder på detta inlägg från februari på hemsidan: Rapport från stranden) har orsakat att det är stora gropar bland stenarna mot stockarna som behöver fyllas igen som ni kan se på bilden.

Vi har beställt ett lass med stenkross som kommer att tippas på vår parkering denna vecka för detta ändamål.

Så, vi ber nu alla medlemmar som kan hjälpa till om hjälp – följande behöver göras på stranden:

  1. Fylla igen hålen mot stockarna (ta med en spade och en skottkärra ned till stranden valfri dag så får ni ett bra träningspass ?)
  2. Ta bort ogräs
  3. Kratta till vår fina strand (krattor och räfsor finns i verktygsboden på stranden)

Vi är tacksamma för den hjälp vi kan få så vi får vår fina strandanläggning i ordning.

Kategorier
Aktuellt

Uppdaterad information om årsstämman

Styrelsen har idag ändrat tidigare beslut och inställer årsmötet den 22 mars med hänsyn till rådande läge.
Vi följer utvecklingen och återkommer när det är läge att hålla årsmötet.

Med vänlig hälsning
Staffan Lennermark ordf.

Kategorier
Aktuellt

Information från styrelsen ang. årsstämman

Ordinarie stämma kommer att hållas enligt tidigare kallelse d.v.s söndagen den 22 mars kl 15.00 vid Hembygdsgården.

På grund av rådande situation vad gäller smittorisk av ”Corona” och Folkhälsomyndighetens råd, kommer stämman att hållas utomhus och tyvärr kommer den trevliga kaffestunden att utebli.

Nuvarande styrelse anser att det är av största vikt att en ny styrelse kommer på plats enligt stadgarna.

Kategorier
Aktuellt

Viktig information till medlemmarna i Kungsskogens samfällighetsförening!

För fullständig information, se denna sida!

Vi kommer till kommande verksamhetsår inte kunna tillsätta en arbetande styrelse utan er hjälp. Vi har i dagsläget ingen valberedning och vi har minst tre vakanta styrelseposter (bland annat ordförande och sekreterare).

För att vi ska kunna få en fungerande styrelse på plats vid årsstämman har styrelsen därför valt att skjuta på årsstämman fram till lördagen den 25 maj. Vi tänker oss då att vi kombinerar fixardag och gör fint på stranden, äter en god bit mat samt genomför själva årsstämman, se separat kallelse!

Styrelsen har några centrala uppgifter framför sig som är av absolut största vikt för alla 43 fastighetsägare i Kungsskogen. Det innefattar bland annat att fortsätta diskussionerna med kommunen gällande övertagandet av vårt vatten- och avloppssystem. Då skulle framtidens styrelse enbart behöva hantera och sköta om vår gemensamma strandanläggning.

Nu har ni alla medlemmar i Kungsskogen drygt en månad på er att prata med varandra och/eller själva fundera på om ni kan tänka er att engagera er i styrelsen under något år för att se till att underhålla och utveckla vår gemensamma anläggning och långsiktigt se till att våra fastigheter behåller värdet.

Hör av er så snart som möjligt till ordförande Anders Häggkvist på telefon 0723199096 eller till qvarseboanders@hotmail.com

Inbjudan till sommar-kickoff har skickats ut via mejl och finns publicerat på hemsidan. (klicka här)

Kallelse till årsstämman kommer inom kort, både via mejl samt på hemsidan.

Kategorier
Aktuellt

Protokoll från extrastämma den 28 oktober

Nu finns protokollet från extrastämman den 28 oktober 2018 publicerat under sidan protokoll!

Vi hälsar Monica Lingebrand välkommen till styrelsen och tackar David Ring för ett väl utfört arbete under sin tid som kassör i föreningen.

På stämman informerade vi också om den pågående dialogen med Nodra (före detta Norrköping Vatten & Avlopp) om att överta vårt VA-system.
Kortfattat kan vi meddela att ett VA-forum inom kommunen gett positiv besked om att fortsätta processen och Nodra har för avsikt att ge ett avtalsförslag till samfällighetsföreningen vid månadsskiftet oktober-november.

Styrelsen kommer fortlöpande att informera medlemmarna om framskridandet i denna fråga via e-post.

Kategorier
Aktuellt

Kallelse till extra-stämma söndag den 28 oktober

Hej!

Pga. av personliga skäl så kommer David Ring att avgå som ledamot i styrelsen, därav behöver vi välja in en ny ledamot för att ersätta David. Davids roll som kassör i styrelsen är en av de viktigaste posterna och den behöver ersättas för att säkra fortsatt verksamhet i föreningen.

Styrelsen har pratat med Monica Lingebrand som ställer upp som ledamot med rollen som kassör och därmed kallas alla medlemmar till en extrastämma för ett extra fyllnadsval av styrelseledamot.

På extrastämman kommer vi också att informera om dialogen vi för med Nodra (fd. Norrköping Vatten & Avlopp) om övertagande av förvaltning av vårt VA-system.

Här är kallelsen med dagordning!