Arkiv

Kategorier

Aktuellt

Stranden iordningställd

Tack alla som var med igår på vår trevliga strand-kickoff!

Så här fin var det längesedan stranden var – bra jobbat allihopa😁

Och så har vi även gjort en extra infart till parkeringen så det går att ställa 1-2 bilar på andra sidan stenhögen. Observera att det krävs en lite högre bil för att kunna köra in, infarten är brant.

Kategorier

Aktuellt

Städdag på stranden och sommar kick-off!

Inbjudan till

Städdag – sommarkick-off 2023

Städning och iordningställande av vår strandanläggning.

Lördag den 10 juni klockan 11.00

Vi städar upp strandanläggningen, klipper gräs och rensar ogräs.
Sedan kör vi knytis på kvällen med start kl. 18.00!

Välkomna till en trevlig dag & kväll!

Badhuskommittén

Kategorier

Aktuellt

Vår strandanläggning och arbetsdag

Vi brukar ju varje år bjuda in till en arbetsdag på vår strandanläggning för att fixa till den inför sommaren. Under rådande omständigheter så har vi bestämt att inte göra det i år, dock finns det ju alltid ett behov av lite arbete där och i år är det behovet större än vanligt.

Det höga vattenståndet vi haft under höst och vinter (ni kan se bilder på detta inlägg från februari på hemsidan: Rapport från stranden) har orsakat att det är stora gropar bland stenarna mot stockarna som behöver fyllas igen som ni kan se på bilden.

Vi har beställt ett lass med stenkross som kommer att tippas på vår parkering denna vecka för detta ändamål.

Så, vi ber nu alla medlemmar som kan hjälpa till om hjälp – följande behöver göras på stranden:

 1. Fylla igen hålen mot stockarna (ta med en spade och en skottkärra ned till stranden valfri dag så får ni ett bra träningspass ?)
 2. Ta bort ogräs
 3. Kratta till vår fina strand (krattor och räfsor finns i verktygsboden på stranden)

Vi är tacksamma för den hjälp vi kan få så vi får vår fina strandanläggning i ordning.

Kategorier

Aktuellt

Information från styrelsen ang. årsstämman

Ordinarie stämma kommer att hållas enligt tidigare kallelse d.v.s söndagen den 22 mars kl 15.00 vid Hembygdsgården.

På grund av rådande situation vad gäller smittorisk av ”Corona” och Folkhälsomyndighetens råd, kommer stämman att hållas utomhus och tyvärr kommer den trevliga kaffestunden att utebli.

Nuvarande styrelse anser att det är av största vikt att en ny styrelse kommer på plats enligt stadgarna.

Kategorier

Aktuellt

Rapport från stranden

Att vattenståndet är högt har väl ingen missat.

Här har ni lite bilder från vår strandanläggning och hur det ser ut där. Piren står intakt, vi kommer att behöva fylla på med småsten på årets arbetsdag, det är en del hål utmed stockarna men för övrigt har den hållt emot det höga vattenståndet bra.

När vattnet var som högst så var det ca. 20cm mellan bryggan och vattenytan och det var knappt någon strand kvar, ni kan se vart vattnet stod när det var som högst på en av bilderna, det är markerat med röda streck.

Kategorier

Aktuellt

Årsstämma 2020 den 22 mars kl 15 – FLYTTAS!

Uppdaterad information från styrelsen ang. årsstämman:

2020-03-19
Styrelsen har idag ändrat tidigare beslut och inställer årsmötet den 22 mars med hänsyn till rådande läge.
Vi följer utvecklingen och återkommer när det är läge att hålla årsmötet.
Med vänlig hälsning
Staffan Lennermark ordf.

Inbjudan

Resultatrapport 2019

Balansrapport 2019

Versamhetsberättelse 2019

Kategorier

Aktuellt

Kallelse till årsstämma 25 maj

Nu finns kallelse till årsstämman publicerad här på hemsidan. Påminner om den information som tidigare skickats ut – vi kommer till kommande verksamhetsår inte kunna tillsätta en arbetande styrelse utan er hjälp. Vi har i dagsläget ingen valberedning och vi har minst tre vakanta styrelseposter (bland annat ordförande och sekreterare).

Styrelsen har några centrala uppgifter framför sig som är av absolut största vikt för alla 43 fastighetsägare i Kungsskogen. Det innefattar bland annat att fortsätta diskussionerna med kommunen gällande övertagandet av vårt vatten- och avloppssystem. Då skulle framtidens styrelse enbart behöva hantera och sköta om vår gemensamma strandanläggning.

Nu har ni alla medlemmar i Kungsskogen drygt 2,5 vecka på er att prata med varandra och/eller själva fundera på om ni kan tänka er att engagera er i styrelsen under något år för att se till att underhålla och utveckla vår gemensamma anläggning och långsiktigt se till att våra fastigheter behåller värdet.

Kategorier

Aktuellt

Viktig information till medlemmarna i Kungsskogens samfällighetsförening!

För fullständig information, se denna sida!

Vi kommer till kommande verksamhetsår inte kunna tillsätta en arbetande styrelse utan er hjälp. Vi har i dagsläget ingen valberedning och vi har minst tre vakanta styrelseposter (bland annat ordförande och sekreterare).

För att vi ska kunna få en fungerande styrelse på plats vid årsstämman har styrelsen därför valt att skjuta på årsstämman fram till lördagen den 25 maj. Vi tänker oss då att vi kombinerar fixardag och gör fint på stranden, äter en god bit mat samt genomför själva årsstämman, se separat kallelse!

Styrelsen har några centrala uppgifter framför sig som är av absolut största vikt för alla 43 fastighetsägare i Kungsskogen. Det innefattar bland annat att fortsätta diskussionerna med kommunen gällande övertagandet av vårt vatten- och avloppssystem. Då skulle framtidens styrelse enbart behöva hantera och sköta om vår gemensamma strandanläggning.

Nu har ni alla medlemmar i Kungsskogen drygt en månad på er att prata med varandra och/eller själva fundera på om ni kan tänka er att engagera er i styrelsen under något år för att se till att underhålla och utveckla vår gemensamma anläggning och långsiktigt se till att våra fastigheter behåller värdet.

Hör av er så snart som möjligt till ordförande Anders Häggkvist på telefon 0723199096 eller till qvarseboanders@hotmail.com

Inbjudan till sommar-kickoff har skickats ut via mejl och finns publicerat på hemsidan. (klicka här)

Kallelse till årsstämman kommer inom kort, både via mejl samt på hemsidan.

Kategorier

Aktuellt

Protokoll från extrastämma den 28 oktober

Nu finns protokollet från extrastämman den 28 oktober 2018 publicerat under sidan protokoll!

Vi hälsar Monica Lingebrand välkommen till styrelsen och tackar David Ring för ett väl utfört arbete under sin tid som kassör i föreningen.

På stämman informerade vi också om den pågående dialogen med Nodra (före detta Norrköping Vatten & Avlopp) om att överta vårt VA-system.
Kortfattat kan vi meddela att ett VA-forum inom kommunen gett positiv besked om att fortsätta processen och Nodra har för avsikt att ge ett avtalsförslag till samfällighetsföreningen vid månadsskiftet oktober-november.

Styrelsen kommer fortlöpande att informera medlemmarna om framskridandet i denna fråga via e-post.

Kategorier

Aktuellt

Kallelse till extra-stämma söndag den 28 oktober

Hej!

Pga. av personliga skäl så kommer David Ring att avgå som ledamot i styrelsen, därav behöver vi välja in en ny ledamot för att ersätta David. Davids roll som kassör i styrelsen är en av de viktigaste posterna och den behöver ersättas för att säkra fortsatt verksamhet i föreningen.

Styrelsen har pratat med Monica Lingebrand som ställer upp som ledamot med rollen som kassör och därmed kallas alla medlemmar till en extrastämma för ett extra fyllnadsval av styrelseledamot.

På extrastämman kommer vi också att informera om dialogen vi för med Nodra (fd. Norrköping Vatten & Avlopp) om övertagande av förvaltning av vårt VA-system.

Här är kallelsen med dagordning!

Kategorier

Aktuellt

Tråkigt besök på stranden i lördags kväll

I lördags kväll hade vi objudna gäster på stranden som roat sig med att kasta sten genom fönstren i bastun.

Vi har städet upp allt glas så gott vi kunnat med råder er till att vara försiktiga och inte gå barfota utanför bastun då det fortfarande kan ligga glassplitter kvar.

Om det är någon som fortfarande har två gamla originalfönster från Boro-hus (de små) kvar i något förråd och kan tänka sig att skänka dem till stranden vore det bra – om inte så får vi försöka hitta några andra fönster så att vi kan byta ut de trasiga.

Vi syns på lördag!

Kategorier

Aktuellt

Kallelse till årsstämma 2018

Hej!

Nu finns kallelsen till årsstämman upplagd här på hemsidan. I år äger den rum lördag den 24 mars.

Inom några veckor så kommer även ekonomiskt resultat, budget samt verksamhetsberättelse att publiceras här.

Vi planerar att skicka ut kallelsen i sin helhet digitalt till alla medlemmar under vecka 7 – gott om tid att planera in i era kalendrar med andra ord 😉

Kategorier

Aktuellt

VA-systemet reparerat och fixat på Tjädervägen!

Avloppspumpen byttes enligt plan förra onsdagen och det gick väldigt bra. Arbetet var klart redan vid 13-tiden och vi tätade även brunnen i botten så det inte läcker in grundvatten
och pumpen får gå onödigt.
Mycket kunnigt och trevlig personal som utförde arbetet.

Vår VA-chef är mycket nöjd 😉

Kategorier

Aktuellt

Vatten och avlopp avstängt den 6 september

Till alla boende på Tjädervägen!

Onsdag den 6 september stänger vi av vatten och avlopp för att byta de trasiga avloppspumparna.
Det kommer att vara avstängt mellan kl. 07.30 tom. 16.00.

Det är absolut förbjudet att använda avloppet under dessa tider, vi kommer att ha hantverkare som arbetar i pumphuset med att byta pumparna.

Ni kan alltså inte använda toalett, dusch, badkar, diskmaskin, tvättmaskin, diskho, tvättho eller något som är anslutet till avloppet under denna dag.

Har ni frågor kontakta Pelle eller Niklas!

Kategorier

Aktuellt

Information om läget i vårt VA-system

Som många redan vet, framför allt ni som bor på Tjädervägen, har vi just nu fel på den avloppspump som sitter där.

Hittills så har grannarna fått sätta på pumpen manuellt varje dag men nu är det lagat och automatiken fungerar igen.

Dock så är det endast en pump som är i funktion och styrelsen tillsammans med VA-chefen har varit i kontakt under en längre tid med berörda reparatörer och övervägt olika förslag.

Vi har fått offerter på att renovera bef. pumpar och på att byta ut hela pumphuset mot ett nytt men dessa har varit, i vårt tycke, extremt dyra.

Det alternativ som vi nu valt är att byta ut pumparna i pumphuset men låta pumphuset vara och vi avvaktar just nu leveransbesked på när detta arbete kan utföras. Det är en hel del att styra med då det är flera olika leverantörer och hantverkare inblandade.

Ett stort tack till VA-chef Per Nyström och till den inlånade konsulten Kenneth Nilsson som har varit mycket engagerade i detta arbete!

På styrelsens uppdrag
Niklas Hörnestam
sekreterare

Kategorier

Aktuellt

Stranden iordningställd – men det finns arbete kvar att göra!

Lördag 27 maj var vi en stark men liten styrka som samlades på stranden för att fixa i ordning den inför den kommande sommaren.

Vi hann dock inte med allt som behöver göras, det som återstår är;

 • fortsätta rensa bort ogräs
 • köra bort de gamla fönstren till returpunkten
 • köra bort två gamla grillar till returpunkten

Det som ska köras till returpunkten står utanför anläggningen, bakom hytterna.

Det blev inget knytkalas på kvällen för vi var för få som kunde stanna kvar.

:-)Niklas

Kategorier

Aktuellt

Röjardag på stranden på lördag den 27 maj

Tjena!

På lördag har vi ”sommar-kickoff” på stranden som börjar med arbete. Det som ska göras i år är:

 1. Röja bort de söderslagna glasrutorna som står vid sidan av uteplatsen (de var tänkta till bastun men har fallit av vädret och gått sönder).
  Det finns en hel del glassplitter som måste rensas bort så ingen får det i fötterna.
 2. Klippa ogräs
 3. Kratta stranden
 4. Fylla igen ett ”sjunkhål” i fyllningen mot stockarna, det finns lite sten kvar på parkeringen för detta.
 5. Allmän städning och iordningsställande

Välkomna!

Kategorier

Aktuellt

Info om vattenpumparna på Tjädervägen

Hej!

Efter extrastämman som vi hade idag så fick vi som var närvarande information om status på avloppspumparna på Tjädervägen.

Det verkar som att de slutat fungera och förmodligen behöver bytas ut. Vi väntar på reparatör och vilken åtgärd som blir nödvändig.

Under tiden ber vi er som bor på Tjädervägen att ta det lugnt med vad ni ”spolar ned” och även med tvätten – fastighet 1:207 får allvarliga problem om VA-systemet flödar över när inte pumparna kan pumpa bort avloppet.

Kategorier

Aktuellt

Styrelsen kallar till extrastämma

Valberedningen har hittat en medlem som ställer upp som kassör men han måste väljas in som ledamot i styrelsen för att detta ska kunna verkställas!

Därför kallar vi till en extrastämma för ett fyllnadsval av ledamot. Det är det enda vi kommer att behandla på stämman (utöver de punkter på dagordningen som måste finnas med på en stämma) och därför tänkte vi att vi alla kan ses vid vår anslagstavla och vi räknar med att det max tar 30 minuter.

Här ligger kallelsen med dagordning!